Verkopen

Klaar om jouw eigendom te verkopen bij Bid and Buy? Wij staan voor jou klaar met de nodige kennis en expertise om samen jouw vastgoed te verkopen aan de correcte en maximale marktprijs.

Bel ons vandaag nog

Onze werkwijze

Jouw woning verkopen via jouw BIV Makelaars

Het is ongetwijfeld de eerste reflex van vele verkopers om hun woning te koop aan te bieden via een BIV Vastgoedmakelaar. Onze toegewijde BIV Vastgoedmakelaar is een vertrouwenspersoon en kiest u meteen voor gemoedsrust. Een beroepsgroep in de maatschappij die nog steeds veel respect geniet en dienen hun goede naam hoog te houden.

We dienen te benadrukken dat een BIV Vastgoedmakelaar de nodige kennis heeft om vastgoedtransacties uit te voeren maar heel belangrijk een grote commerciële rol heeft en speelt tov van een notaris.

Verkopen en kopen via onze BIV Makelaars is dan ook de grote meerwaarde om jouw vastgoed aan de hoogste prijs te verkopen.

Hierin is Bid and Buy heel creatief in volgens de wettelijke bepalingen.

Het grote voordeel van BID and Buy

 • Een groot netwerk.
 • Je wordt niet beperkt door een vraagprijs indien uw vastgoed in de markt ligt.
 • Je schrikt geen kandidaten af met een hoge vraagprijs.
 • Je creëert samen met Bid and Buy animo om uw vastgoed aan de juiste marktprijs te verkopen of misschien wel iets meer.
 • De verkoop is meestal rond binnen ongeveer 3 maanden.
 • Wij stellen het verkoopdossier vooraf compleet samen zodat de notaris binnen een kort termijn de akte kan verlijden.
 • Zeer aantrekkelijke woningen behalen vaak goede resultaten.
 • Wij begeleiden de koper om vertrouwd te geraken met het biedingsplatform van Bid and Buy

STAP 1

Samen bepalen we een realistische prijszetting, marktconforme waardebepaling

Een Bid and Buy makelaar zal vrijblijvend bij je langskomen om jouw woning te schatten, en dit vervolgens met jou bespreken. Onze makelaars kennen de markt en kunnen perfect inschatten wat jouw vastgoed waard is in verkoop, rekening houdend met verschillende factoren zoals m² prijzen, referentiepunten, afwerkingsgraad en mogelijk huurrendement. We streven naar een maximale marktconforme verkoopprijs. Geen loze beloften en hoge onrealistische schattingsprijzen.  Een open communicatie in dit lange traject. Op basis daarvan wordt samen met jou een minimumwaarde en een maximumwaarde bepaald. De vraag en aanbod in de markt. Ook wordt er samen gekeken naar een “ Startprijs” , is niet hetzelfde als de verkooprijs van uw woning, waarop de kandidaat-kopers hun bod kunnen uitbrengen en/of éénmalig kunnen bieden.

We brengen animo op jouw vastgoed waardoor er meerdere kandidaat-kopers geïnteresseerd zijn in jouw vastgoed.

Bereiken we hierover een akkoord, dan start de samenwerking met Bid and Buy.

STAP 2

Verkoopdossier wordt samengesteld

Bij de verkoop van een woning komt heel wat administratieve rompslomp kijken. Wanneer jouw dossier niet in orde is, kan dit een verkoop tegenhouden. Dit willen we absoluut vermijden! Bij Bid and Buy mag je er op rekenen dat alle documenten opgevraagd worden en correct opgevolgd worden. Een nauwe communicatie met uw notaris is in deze fase cruciaal.

Wij bereiden het verkoopdossier helemaal voor van A-Z.  Van samenstelling van het dossier tot en met het verlijden van de akte.

STAP 3

Hoe je voorbereiden op de verkoop?

"Home sweet home": dat gevoel willen we toch allemaal? Ook de kandidaat-kopers die uw woning straks komen bekijken! Tover jouw woning dus om tot een gezellige, verkoopklare thuis!

Checklist huis verkopen

 • Zorg voor een opgeruimd huis
 • Zorgt voor een lekkere geur
 • Zet een fruitschaal in de keuken met fruit
 • Is het winter? Zet de verwarming dan aan voor een gezellig gevoel
 • Zorg ervoor dat de woning netjes en schoon is
 • Verlucht je woning
 • Brengt licht in huis

STAP 4

Jouw woning in beeld

Je hebt maar 1 kans om een goeie indruk te maken, dus doe het goed en toon jouw woning van zijn mooiste kant.

Onze huisfotografen staan dagelijks met heel veel enthousiasme klaar om elk pand te doen schitteren op beeld. Naast traditionele fotografie, creëren ze vaak een onvergetelijke virtuele tour of zweven de drones boven je woning voor een sublieme luchtfoto.

Laat je de foto’s liever nemen door een professional? Dat kan! Wij zetten graag een expertfotograaf voor je in. Dit is een extra dienst die je kan aanduiden bij het samenstellen van je pakket.

STAP 5

Online en offline jouw pand promoten

 Bij Bid and Buy ben je hiervoor aan het juiste adres. Zo zorgen wij o.a. voor: 

 • De publicatie van uw pand op de 6 belangrijkste en andere gespecialiseerde immo websites in België 
 • De online aanwezigheid op Facebook, Instagram (organisch en via advertenties en remarketing, Google ADS)
 • Een promotiepakket met uithangborden voor publiciteit in uw straat
 • De promotie van uw pand naar onze uitgebreide kopers databank van geïnteresseerden.

STAP 6

Kijkdagen organiseren

Wij organiseren minimum 2 kijkdagen of meer zodat de kandidaat-kopers de woning kunnen bezichtigingen.

Het tijdstip om een online bieding uit te brengen wordt tijdens de kijkdagen vermeld aan de kandidaat-kopers.  Ook worden de kandidaat-kopers ter plaatsen een test uitgevoerd om te leren bieden en zo hiermee vertrouwd geraken zodat de kandidaat-kopers geen drempel hebben om te leren bieden. Ook worden deze gegevens op de website vermeld en zelfs kunnen de kandidaat-kopers opnieuw de nodige testen doen om vertrouwd te geraken met ons biedingsplatform van "Bid and Buy" .

STAP 7

Voorbereiding om kopers te begeleiden

Kandidaat-kopers zijn op zoek naar hun nieuwe thuis, vaak een belangrijke fase in hun leven. Voor de kopers is dit geen onaangename verrassing dankzij Bid and Buy. Wij proberen in de eerste plaats op hun gemak te stellen en geven hun het gevoel dat ze al thuiskomen.

STAP 8

Het reglement om het uitbrengen van een bod en de procedure

Dit betreft een vrijwillige biedingsprocedure door de verkoper die gekoppeld is aan een biedingsplatform en biedingsprocedure.

Een bod dient een vast bedrag en bepaald bedrag te vermelden.

Biedingen waarbij een bepaald bedrag bovenop het hoogste bod wordt geboden (bijvoorbeeld ‘het hoogste bod +1€) zijn nietig en zullen niet in overweging worden genomen.

Keuzeclausule:

 • Ofwel: Biedingen dienen ten definitieve titel en zonder opschortende voorwaarde te worden geplaatst.
 • Ofwel: Biedingen kunnen onder opschortende voorwaarde(n) worden geplaatst.

Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon wordt geacht voor zichzelf te kopen, commandverklaring is niet toegestaan.

De biedingen kunnen online worden opgevolgd.

*Wanneer een gebruiker de laatste vijf minuten voor het officiële einde van de verkoop een bod doet, wordt het officiële eindduur met vijf minuten verlengd. Als tijdens deze verlenging een of meer biedingen geplaatst worden, zal de klok opnieuw beginnen te lopen na afloop van de vorige vijf minuten. Tijdens deze vijf minuten, kunnen enkel de bieders die voor het officiële eindduur geboden hebben beslissen om hun laatste bod te verhogen en dus te bieden.

Enkel bieders die reeds een bod hebben uitgebracht tijdens de normale biedingsperiode, dus vóór de zandloper begint te lopen. Om aan de verkoop te kunnen deelnemen moet u in de oorspronkelijke biedingsperiode minstens 1 maal hebben geboden. Er kunnen geen nieuwe bieders meer deelnemen aan de verkoop eens de zandloper is gestart.

Elke kandidaat - koper zal op de hoogte worden gebracht door de bemiddelende vastgoedmakelaar of zijn bod al dan niet werd aanvaard door de eigenaar-verkoper en dit uiterlijk op de vervaldag van zijn of haar bod.

Door het uitbrengen van een bod én de schriftelijke aanvaarding ervan door de eigenaar-verkoper komt de verkoopovereenkomst rechtstreeks tot stand tussen de eigenaar-verkoper en de kandidaat - koper.

STAP 9

Verbintenissen van de kandidaat-koper

Elk uitgebracht bod is onherroepelijk en bindend gedurende 10 werkdagen.

Na de sluiting van de biedingsperiode dienen er een aantal controles en opzoekingen worden uitgevoerd. Het kan dat om juridische redenen de hoogste bieder moet uitgesloten worden. Dan zou een vorig bod alsnog als hoogste bod weerhouden kunnen worden. Je bod is daarom tot en met 10 werkdagen na de sluiting van de biedingsperiode bindend.

Indien de verkoper een bod aanvaardt binnen deze termijn van 10 werkkalender dagen, dient de onderhandse verkoopovereenkomst ondertekend te worden waarbij een voorschot van 10% van de geboden prijs wordt betaald, en dit binnen de 14 kalenderdagen na de aanvaarding van het bod. 

Bij niet-betaling van het voorschot van 10% van de geboden prijs binnen de vermelde termijn van 14 kalenderdagen wordt de overeenkomst tot aankoop van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling ontbonden ten laste van de in gebreke blijvende kandidaat - koper, onverminderd het recht van de verkoper om een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van de geboden prijs te vorderen vanwege de in gebreke blijvende kandidaat - koper. 

STAP 10

Aanvaarding regelement

Door het uitbrengen van een bod aanvaardt iedere kandidaat - koper onvoorwaardelijk de bepalingen van dit reglement zoals bekendgemaakt op www.bidandbuy.be

Privacy

De bemiddelende vastgoedmakelaar van Bid and Buy handelt steeds in overeenstemming met de geldende regelgeving inzake gegevensbescherming ; (i) de Europese verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van hun persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming - beter bekend als ‘GDPR’ of ‘AVG’) (ii) de wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van 30 juli 2018 en (iii) de adviezen en aanbevelingen van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

De persoonsgegevens die door de kandidaat - koper worden meegedeeld, worden enkel gebruikt om de door de kandidaat - koper gevraagde diensten te kunnen leveren, alsook om deze op de hoogte te brengen van nieuwe aanbiedingen.

Aansprakelijkheid

De bemiddelende vastgoedmakelaar van Bid and Buy kan op verzoek van de verkoper om welke reden ook de biedingsprocedure op elk moment schorsen of stopzetten en kan hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. Tegen deze beslissing is geen verhaal mogelijk. 

De bemiddelende vastgoedmakelaar van Bid and Buy kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige wanprestatie vanwege de kandidaat - koper en/of verkoper. 

STAP 11

Super verkocht! Jouw makelaar van Bid and Buy heeft het bod bemiddeld met de koper en verkoper

Wij zorgen ervoor dat de compromis snel wordt ondertekend door de kandidaat-kopers en starten een communicatie op bij de notarissen.

icon
Uniek concept

Wij onderscheiden ons door verschillende formules aan te bieden naar ieders wens.

icon
Klanten tevredenheid

Wij streven naar klanten tevredenheid.

icon
100 % advies

Onze ervaren vastgoedexperten streven ernaar om goed advies te geven.

icon
Vlotte verkoop

Ons uitgebreid netwerk en databank leidt tot een vlotte verkoop.

Contacteer ons


Even geduld aub...